top of page

Acerca de

Ståle Anderstuen

OM MEG

Jeg er utdannet religionshistoriker med en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Jeg er sertifisert helse- og livsstilsveilder, med videreutdanning innen helse- og arbeidspsykologi. Jeg har tilleggsutdanning innen coaching og selvledelse, samt veilederutdanning.

Jeg skriver artikler og holder foredrag og innlegg på konferanser om temaer innen jobb og karriere, helse og livsstil.

Jeg har ledet flere store prosjekter i det offentlige med fokus på arbeidsinkludering og forebygging av utenforskap. Jeg har flere års erfaring med ledelse, med ansvar for endring og utvikling av arbeidsrettede tjenester i det offentlige. 

 

Totalt har jeg nærmere 10 års erfaring med veiledning, undervisning og veiledning, både innen jobb, økonomi, og små og store livsvalg. Jeg trener kampsport og har spilt trommer i over 20 år, begge er "passions" og disipliner som har spilt store roller for hvem jeg er i dag.

Jeg er særlig opptatt hvordan mennesker finner mening og hensikt, både i jobb og livet generelt. Jeg er opptatt av en helhetlig tilnærming til hvordan vi navigerer i livene våre. Vi er hele mennesker, som lever ett liv, selv om vi har flere roller. 

Arbeidssituasjonen er med på å påvirke livet utenfor jobben. På samme måte er fritiden, enten det er hjemmesituasjon, familiesituasjon, helse, økonomi eller tro og livssyn, med på å forme livene våre på arbeidsplassen.

Har du det ikke greit på jobben, vil det påvirke fritiden din. Har du det ikke bra utenfor jobb, er sjansen stor for at det blir vanskelig å legge vekk det vonde når du er på jobb.

Jeg er opptatt av personlig vekst og utvikling. Det handler om å våge å kjenne etter "hvordan har jeg det egentlig nå". Det handler også om å ha motet til å endre kurs når livet ikke kjennes helt på stell.

Hva er det det egentlig dreier seg om? Hva er det du ønsker? Det som ofte står i veien for oss er ulike former for støy. Det er derfor viktig å identifisere hva som er støy i livet. Stilne alt det ytre, stoppe opp og lytte til det indre. Hva trenger du nå? 

Dette er perspektiver jeg har med meg inn i veiledningssamtalene. Enten det gjelder jobb, karriere, eller livet generelt, vil jeg være en samtalepartner, eller sparringspartner som vil lytte til deg, og skape refleksjon, slik at du kan gå for det som er riktig for deg.

bottom of page