top of page

SLIK FINNER DU DIN INDRE STEMME

Hvordan kan spiritualitet være en ressurs for å fremme god karrierehelse?


I en kompleks verden som preges av raske endringer, eksponensielle teknologiske fremskritt, og krav til omstilling og endringskompetanse, kan støyen der ute raskt stilne den indre stemmen. 


Originalt utgitt på friida.no 23.10.2023
Av: Ståle Anderstuen og Elaine Bloom

WHO anerkjenner at helse er påvirket av komplekse samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og åndelige faktorer. For å bedre din karrierehelse, kan det å integrere dimensjonen spiritualitet i din karriere bidra til å styrke resiliens, fremme trygghet, og støtte deg i å bevege deg fra stress til styrke. 


Spiritualitet bor i oss alle 

Spiritualitet er knyttet til mange fordommer, og du har nok hørt flere av de: middelaldrende dame med flagrende lilla skjerf, som er på søken etter å finne seg selv, gjerne med gjenstander som sjamantromme eller syngebolle. 


Det er en grunnleggende menneskelig dimensjon som vi alle bærer med oss. Spiritualitet finnes i alle kulturer til alle tider, også i vår egen. Det kan handle om personlig tro, eksistens, forbindelsen mellom alle ting, og ikke minst egen plass og rolle i livet eller eksistensen som helhet. 


En ny dimensjon 

Stopp opp, kjenn etter. Hva har du lært å tenke, tro eller føle om åndelighet og spiritualitet? Språket vi bruker er med på å skape vår virkelighet, og for mange har den åndelige dimensjonen gjerne blitt sett på som noe rart og mindreverdig, som ikke har sin plass i det rasjonelle, tenkende menneske.  


Å undertrykke denne grunnleggende menneskelige dimensjonen kan gjøre at vi blir fragmentert, og blir opptatt av å ikle oss det sosiale selv for å høre til, enn å leve ut vårt essensielle, egentlige selv. Dermed blir man ofte bare løpende i “hamsterhjulet”: mangler work-life balance og kjenner stadig på at stresset og presset bygger seg opp.  


Spiritualitet som redskap for å jorde deg 

Spiritualitet kan sentrere, grounde (jorde) deg, slik at du tydeligere kan koble deg på ditt indre kompass – hva du faktisk trenger, og ikke hva “alle andre” rundt deg mener. Dette vil gi deg en pekepinn på hva du trenger mer av for å finne ro, redusere stress og øke tilstedeværelse og konsentrasjon. Hvis du ikke er tilstede der du er, hvor er du egentlig da? 


Hva er meningsfullt for deg? 

Spiritualitet handler om å utforske spørsmål knyttet til mening, både med livet og i livet Det handler om purpose (et dypere formål eller hensikt), verdier og ens forhold til at det finnes noe mer enn det fysiske vi ser og oppfatter rundt oss, enten det er ressurser eller krefter inni oss eller utenfor oss selv.  


Våg å være ærlig med andre, og ikke minst med deg selv! Hvilke ting gir deg mest mening og hensikt i livet? Ta deg selv på alvor og finn motet til å gå for det du ønsker deg. 

Har du troen på det du holder på med? 

Spiritualitet kan for mange være med på å skape en helhet i tilværelsen. I usikkerhet og frykt kan det gi håp og fremtidstro, noe å holde fast ved og støtte seg til.  


Mister vi håpet mister vi alt. Har du troen på hva du holder på med i jobben og karrieren din? Reflekter over hva dine håp for fremtiden er. Hvordan ønsker du at din karriere skal være i tråd med det som er riktig og viktig for deg? 


Sammen lager vi plass 

Vi har aldri vært flere mennesker enn det vi er nå, og er tilsynelatende tettere på hverandre enn tidligere. Likevel viser forskning at mange føler seg alene og disconnected fra fellesskapet de er en del av. Enten det gjelder å føle seg alene i store valg i forbindelse med jobb og karriere, eller livet generelt.  


Vi mennesker har et grunnleggende behov for å høre til. Mange hører til uten å være seg selv. Det er grunnleggende for vår livskvalitet å være en del av noe større enn oss selv. Men hva skjer når behovet for å høre til, blir til et ønske om å passe inn, og du ikke lenger føler du hører til i deg selv?  

Alle trenger arenaer for å mestre og dele. Det å føle at vi har en plass i samfunnet hvor vi kan være oss selv er helt essensielt. Arbeidslivet forventer at vi er rasjonelle problemløsere som ofte handler på autopilot. Det lages ikke alltid plass og rom for å dele, enten det er gleder eller sorger.  


Vi deler alle denne kloden, har identiske nervesystemprinsipper og trenger alle å bli sett og hørt. Selv med plassen som tilbys, kan det være utfordrende å ta den i bruk. Spiritualitet kan binde oss sammen, og det handler om å lande i deg selv, i fellesskapet og i livet. Du er verdifull, våg ta plass, verden trenger akkurat deg.  

4 visninger0 kommentarer

Commenti


bottom of page