top of page

Finn ditt "why": 5 tips for å finne mening i jobben

Noe av det første vi spør om når vi møter nye mennesker er hva jobber du med? Et langt mer interessant spørsmål vil kanskje være hvorfor jobber du med det du jobber med(?). Vet du hva som er ditt «why»?


Å finne ditt hvorfor i jobben kan øke trivsel og jobbtilfredshet. Når du forstår hvorfor du gjør det du gjør, kan du koble deg følelsesmessig til arbeidet og føle en større tilfredsstillelse og motivasjon. Det kan også hjelpe deg med å opprettholde en positiv holdning og stå imot utfordringer som kan oppstå.


Å finne mening i jobb handler blant annet om å finne ditt «why», ditt hvorfor!

Når du jobber i samsvar med dine verdier, interesser og lidenskaper, vil du oppleve større harmoni og følelse av autentisitet. Sagt med andre ord, det du ser for deg i din indre verden, samsvarer med det du opplever i den ytre verden.


Når du arbeider i tråd med dine verdier og formål, kan det også bli enklere å kjenne på overskudd til å bidra til en kultur med fellesskap og engasjement. Det kan også inspirere og påvirke andre positivt, og du kan bli en kilde til motivasjon og inspirasjon for kolleger.


Hvordan finne mening i jobb?Her er 5 tips for å finne mening i jobben:

1. Hva er grunnleggende viktig for deg?


Du har kanskje kjent på den følelsen i magen når du gjorde et valg som føltes litt «off», at noe ikke helt stemte. Sjansene er store for at det valget du gjorde var i strid med verdiene dine – det som er grunnleggende viktig for deg. Når jobben ikke er i tråd med verdiene dine, vil du fort kjenne på at noe ikke helt stemmer, at noe er feil.


Reflekter over hva som er viktig for deg. Hvis jobben er i tråd med verdiene dine vil det øke mulighetene for at du vil trives. Er bedriftens verdier i tråd med dine? Hvordan er verdiene dine i forhold til arbeidsoppgavene dine og rollen din?2. Hva er interessene dine?


Tenk på hva som virkelig engasjerer og interesserer deg. Hva får deg til å føle på energi og entusiasme, slik at du nærmest blir oppslukt og glemmer av tiden? Ved å finne en jobb som tillater deg å utforske og utøve dine lidenskaper, kan du oppleve en dypere mening i arbeidet ditt.3. Hva er du god på?


Får du brukt styrkene dine i jobben? Når du gjør ting du er god på, vil du oppleve mestring og positive følelser. Hvis du kan bruke styrkene dine på å løse rollen din og arbeidsoppgavene dine på arbeidsplassen, øker det muligheten for at du kjenner på jobbtilfredshet og engasjement.


Husk! Her er det lov å skryte av seg selv: hva mener du at du faktisk er god til? Noter ned 3 ting du er god på og reflekter over hvordan du kan bruke styrkene dine i jobb.4. Skap gode relasjoner


Vi mennesker er sosiale dyr. Mening oppstår gjerne i tilhørighet til noe større enn oss selv, ofte i møte med andre mennesker. Kollegaene dine er viktige medmennesker som kan gi deg en opplevelse av fellesskap, tilhørighet, trygghet og støtte.


En god relasjon til ledere kan gi deg bedre jobbhverdager og nye muligheter til utvikling. Å bygge gode relasjoner med kunder er også en måte å skape mening i jobben, det å utgjøre en forskjell for noen.5. Har du en visjon?


Tenk på hva du ønsker å oppnå i arbeidet ditt og hvordan du ønsker å påvirke verden rundt deg. Hvilke mål vil du jobbe mot? Hvordan ønsker du å etterlate en positiv innvirkning? Å ha en klar personlig visjon kan hjelpe deg med å finne ditt hvorfor og gi retning til din karriere.Bonus-tips: Utforsk nye muligheter

Hvis du føler at du mangler mening i jobben din, kan det være lurt å utforske muligheter for endring. Dette kan innebære å søke nye utfordringer internt i organisasjonen, utforske andre karriereveier eller rett og slett vurdere et jobbskifte.
Mening kan endre seg over tid

I løpet av livet vil du kanskje oppleve å ha forskjellige hvorfor, avhengig av livssituasjon og livsstadium. Høyst sannsynlig vil prioriteringer, visjoner og mål, verdier, styrker og interesser endre seg over tid. Livet er rett og slett annerledes når du er i 40- eller 50-årene, sammenlignet med når du er i 20-årene.


Jobben er en stor arena i livet og det er verdt å sette av tid til å kjenne etter hva som gir deg mening. Å finne mening i jobb handler ikke bare om jobben isolert sett, men også livet i det store og hele. Å finne mening i jobb er med på å gi oss en retning og en purpose i livet.
תגובות


bottom of page