top of page

Jobb, karriere og spiritualitet – a match made in hell?


Spiritualitet handler ikke om å være tilkoblet "andre verdener". Spiritualitet handler om å være tilkoblet i denne verden.​ Hvordan kan spiritualitet være verdifullt i forbindelse med jobb og karriere?


Tradisjonelt har ikke spiritualitet hatt noen fremtredende plass innen karriereveiledning.

Jobb og karriere er noe som ikke lett lar seg blande med religion, livssyn og spiritualitet. I det minste hvis vi ser på hvordan det tradisjonelt har vært, og i stor grad er i dagens samfunn.


Hvorfor er det slik? Spiritualitet er en grunnleggende menneskelig dimensjon som vi finner spor av så langt vi kan se tilbake i menneskehistorien. Riktignok med ulike variasjoner og uttrykk. Alt fra inskripsjoner i steiner fra oldtiden, til skapelsesmyter i alle verdens kulturer, til verdensreligioner, til moderne former for religiøsitet og spiritualitet som new age, yoga og meditasjon.


Spiritualitet handler ikke om å være tilkoblet "andre verdener". Spiritualitet handler om å være tilkoblet i denne verden.​

Spiritualitet har mange uttrykk, men er likefullt en grunnleggende menneskelig erfaringsdimensjon som kan spores så langt som menneskehistorien strekker tilbake i tid.


Hvordan kan spiritualitet gi mening i forbindelse med jobb og karriere?


Et viktig poeng er at spiritualitet handler ikke nødvendigvis om å være tilkoblet "andre verdener". Spiritualitet handler om å være tilkoblet i denne verden.


Spiritualitet i forbindelse med karriere handler om å finne mening i jobben, og en klar og tydelig hensikt (purpose) med arbeidet en utfører. Det handler også om å være en del av noe som er større enn seg selv, et fellesskap, finne en hjertesak eller arbeidsoppgaver som gir følelsen av en større helhet i livet.


Spiritualitet i forbindelse med jobb og karriere handler om mening, verdier, håp og fremtidstro, og en samstemthet mellom det du opplever i det indre, og det som foregår rundt deg, i den ytre verden

Spiritualitet i forbindelse med karriere handler om å kjenne på en samstemthet mellom ditt indre liv og ytre forhold. Det vil si at det er en samstemthet mellom det du opplever og kjenner på innsiden, inni deg, med det som foregår på utsiden i omgivelsene dine. At det er et samsvar mellom dine verdier, ønsker, behov og interesser, og dine roller, oppgaver og ansvar.


Spiritualitet i forbindelse med jobb og karriere handler også om å kjenne på håp og fremtidstro. Mister vi håpet mister vi alt. Å ha, og bevare håp og en tro på at ting vil ordne seg, at det vil gå bra og at det kommer bedre og gode tider.


65 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page